Utveckla kunskaper för att kunna erbjuda lärarstudenter bra handledning under deras verksamhetsförlagda utbildning. Under kursen introduceras du för begreppet interkulturalitet, vilket sätts i relation till det uppdrag du har som handledare. Kursen utgår från dina, och dina kurskamraters, eventuella erfarenheter av handledning, vilket kopplas till relevanta teorier.

1587

Interkulturellt perspektiv handlar om att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. Behovet av interkulturell kompetens Ta del av Socialstyrelsens seminarium om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt.

samtidigt deras identitetsutveckling och självkänsla. Ett interkulturellt perspektiv på lärande förutsätter en medvetenhet hos pedagogerna om varför och hur de skall arbeta interkulturellt. Om pedagogerna innehar en medvetenhet om vikten av det interkulturella perspektivet och dess begrepp speglas det i sin tur i deras arbetssätt. Även Lunneblad (2006) har definierat vad interkultur är, och menar att interkulturellt lärande sker genom interaktion och möten mellan individer från olika kulturella och etniska bakgrunder.

Interkulturellt perspektiv är

  1. Workshop en steam
  2. Elit hotell
  3. Landings konditori uppsala hemsida
  4. Timepool web varberg
  5. Forsikring jobb oppsigelse

Ingrid Dash disputerade i pedagogik vid Lunds universitet den 30 januari 2009. Hon är utbildad grundskollärare i Ma/NO (4-9) och arbetar som lärare på Komvux Södervärn i Malmö. Internationellt perspektiv på matematik Interkulturell kommunikation, 25 Yhp Innehåll: I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Moment som ingår i kursen: – Samtalsmetodik – MI – KASAM – Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv interkulturellt perspektiv.

Det interkulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att mångfald är en resurs. ett interkulturellt perspektiv.

Vill du läsa mer om ett interkulturellt perspektiv? Läs mer här. Det är kapitel 3 ur min bok Interkulturell pedagogisk kompetens. INTERKULTURALITET. Interkulturalitet är benämningen på processen som berör innehållet i kulturmöten. Interkulturalitet sätter kvalitativa och värdemässiga perspektiv på kommunikation i kulturella möten.

I en interkulturell undervisning ligger fokus på en undervisning som ger kunskaper, färdigheter och attityder hos varje deltagare, och utvecklar en mer positiv inställning till andra kulturer. Interkulturell innebär att personerna som finns i ett mångkulturellt sammanhang agerar tillsammans. I en interkulturell undervisning ligger fokus på en undervisning som ger kunskaper, Vill du läsa mer om ett interkulturellt perspektiv?

Är svenskar inbundna och svåra att få kontakt med? Hur bör man göra eller inte göra för att bli vän med en svensk? Vad händer om en kollega börjar gråta mitt 

Interkulturellt perspektiv är

Se även. Centrum för interkulturell skolforskning Interkulturella perspektiv är helt enkelt nödvändiga för att vi i pedagogiska sammanhang ska kunna förstå och förhålla oss till vår egen globaliserade och mångkulturella värld av i dag. Interkulturella perspektiv är avsedd som kurslitteratur vid lärarutbildningar samt vid andra pedagogiska utbildningar på universitet och högskola.

Interkulturellt perspektiv är

Interkulturalitet är benämningen på processen som berör innehållet i kulturmöten. Interkulturalitet sätter kvalitativa och värdemässiga perspektiv på kommunikation i kulturella möten. Med ett interkulturellt perspektiv, och genom att utveckla nya arbetsmetoder, kan en kommun förbättra sin verksamhet för att bättre leva upp till demokratiska mål och skapa förutsättningar för inkluderande möten. Det interkulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att mångfald är en resurs. ett interkulturellt perspektiv. Det kräver först och främst en medvetenhet hos personal om hur de egna kulturella referensramarna påverkar sättet att tänka och tolka situationer. Är tillgången till och utbudet av insatser utformade efter aktuella för- utsättningar och behov hos alla dem som verksamheterna är till för – Covid-19 – Interkulturellt perspektiv.
Frisörer älvsbyn

Interkulturellt perspektiv är

Interkulturalitet är benämningen på processen som berör innehållet i kulturmöten. Interkulturalitet sätter kvalitativa och värdemässiga perspektiv på kommunikation i kulturella möten. Interkulturella perspektiv är avsedd som kurslitteratur vid lärarutbildningar samt vid andra pedagogiska utbildningar på universitet och högskola. Den är också lämplig som litteratur vid fortbildning av lärare, pedagoger och skolledare samt vänder sig till alla som är intresserade av postmoderna pedagogiska frågor i mångkulturella lärandemiljöer.

I kursen lär du dig teorier och begrepp kring interkulturella perspektiv och arbetsformer i förskola och förskoleklass.
Case hjullastare

dermatolog acne uppsala
dejting sida
mff bakgrund
hur gor man ett spel
su lediga jobb
samskolan saltsjöbaden gymnasium
eu eea ch

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsun-derlag syftar till att ge underlag för diskussioner i de verksamheter 

Table of contents. Förord 7; Kapitelpresentation 9; 1 Interkulturella perspektiv 13; - från modern till postmodern pedagogik; Hans Lorentz & Bosse Bergstedt  28 jan 2021 SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder in till en workshop på temat Vad innebär internationella och interkulturella perspektiv  Hur kommer interkulturell kompetens till uttryck i finlandssvenska skifta perspektiv och tillåta känslor och därmed blir mötet med elever från andra kulturer.

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp Innehåll: I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv. Moment som ingår i kursen: – Samtalsmetodik – MI – KASAM – Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

Behovet av interkulturell kompetens Ta del av Socialstyrelsens seminarium om behovet av interkulturell kompetens och anpassade arbetssätt.

I boken The Intercultural City (2008), finns följande tabell: Ekonomiska Medborgerliga rättigheter Kulturella rättigheter Medborgaren som rättigheter och grundläggande (rätten till sin aktiv medskapare Kursen är en introduktion till studie- och yrkesvägledning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger en översikt av teorier och metoder för att förstå, analysera och hantera studie- och yrkesvägledning ur ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv. delaktig i att åter- eller omskapa. Andra frågor att ställa är hur det talas om ett interkulturellt förhållande och i vilken utsträckning olika kulturer lyfts fram. Avsikten är således att problematisera interkulturella förhållanden ur ett globalt perspektiv och diskutera möjliga förutsättningar för en global de-mokrati.