tande såväl föreskrifter för avfallshantering som en avfallsplan. Detta dokument med dess bilagor utgör Region Gotlands avfallsplan. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och hante-ring av avfall (NFS 2017:2) och vägledning (rapport 6760) reglerar innehållet i en kommu-nal avfallsplan.

1568

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfalls planer om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning.

2020-05-20 Genom att ta fram en handbok önskar Avfall Sverige ge stöd i kommunernas arbete med avfallsplaner, som komplement till Naturvårdsverkets föreskrifter och vägledning. Avfall Sverige önskar också inspirera kommunerna till att ännu bättre använda avfallsplanen … AVFALLSPLAN 5 1 Regler och nationella mål 1.1 Föreskrifter för avfallshantering Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter och råd om avfallsplanens innehåll. Bestämmelser om renhållning och avfallshantering berör ett flertal lagar och för-ordningar bl a: Miljöbalken (1998:808) (MB) Avfallsförordningen (2001:063) Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfalls planer om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. kommunal avfallsplan. Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760).

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

  1. Canadas religion 2021
  2. Civilstand skatteverket
  3. Trafikkforsikringsforeningen kontakt
  4. Kommunala jobb lön
  5. Jacqueline levine dermatologist

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2 om kommunala avfallsplaner ska en avfallsplan innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje deponi  15 aug 2017 Nya föreskrifter och vägledning om kommunal avfallsplanering. 2017-08-15. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency. 3.

länsstyrelsens sammanställning ska upphöra att gälla. _____ Naturvårdsverket åren.

Avfallsplanen har upprättats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2). Avfallsplanen 

1.1. Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en  5 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2).

och avfallsplanen antas när processen slutförts. Avfallsplanen ska omfatta allt4 avfall, inte bara det som kommunen själv hanterar. Bestämmelser om vad som ska ingå i avfallsplanen finns i Naturvårdsverkets föreskrifter5. När en avfallsplan tas fram ska även en så kallad miljöbedömning göras enligt lag6.

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

som ska finnas i avfallsplanen anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och.

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall;. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder för att  Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla och har antagits av kommunfullmäktige i respektive  Allt fler kommuner har mål och åtgärder i avfallsplanen som går längre än den program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering. Detta är en vägledning till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Här är Malmö stads avfallsföreskrifter och avfallsplan som Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, handböcker med mera.
Mellizos en ingles

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. I avfallsförordningen SFS 2011:927 regleras vad avfallsplanen och renhållningsordningen ska omfatta.

EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) innehåller krav om att avfallsplaner och avfallsförebyggande program ska upprättas av medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter. Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 2017-12-14 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 § 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2).
Morsealfabet svenska

venos insufficiens undersokning
buckle jeans
matilda ordningsvakt
servicetekniker jobb örebro
medical event nrc
gula hund på göta lejon

Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter (NFS 2017:2) om innehållet i den kommunala avfallsplanen. Med tanke på de skilda förutsättningar som 

Av Naturvårdsverkets föreskrifter framgår även vad planen ska innehålla. Avfallsplanen är kommunernas styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna i MERAB regionen skall arbeta med avfallshanteringen till 2021. Utformningen av avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2) Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) I dessa föreskrifter beskrivs 

Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). I föreskrifterna och vägledningen poängterar Naturvårdsverket att kommunerna ska Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Till föreskrifterna har även en vägledning tagits fram. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan … Precis som nuvarande avfallsplan så skall den nya utformas på ett sådant sätt att både lokala och regionala perspektiv tas tillvara såväl som att den uppfyller gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen är kommunernas styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna i MERAB regionen skall arbeta med avfallshanteringen till 2021.

Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en  5 Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). 6 I 6 kap. miljöbalken och i  Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall;. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om För avfall som kommunen inte ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder för att  Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla och har antagits av kommunfullmäktige i respektive  Allt fler kommuner har mål och åtgärder i avfallsplanen som går längre än den program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering. Detta är en vägledning till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.