Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor.

7619

21. Källa: SCB. Statistik databasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se (2017-04-01); Socialstyrelsen. Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda.

Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00 Fler kontaktvägar I statistikdatabasen om läkemedel kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Beställa anpassad statistik Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov . Socialstyrelsen (2012), Statistikdatabasen – hälso och sjukvårdspersonal (Statistical Database – Healthcare Employees), Stockholm: Socialstyrelsen. Stakes ( 2009 ), Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto, tilastoraportti (Private Social and Health Care, Statistical Report), Helsinki : Stakes .

Statistikdatabasen socialstyrelsen

  1. Internationell lagstiftning
  2. Datorplatta med fläkt
  3. Vilket eller vilka vägmärken står närmast den korsning där du ska svänga till
  4. Anders wallgren uddevalla
  5. Hur mycket kostar diesel i sverige

Rapporter Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för … Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Socialstyrelsen Beskrivning Patientregistret innehåller information om samtliga vårdtillfällen där patienten skrivits ut från ett svenskt sjukhus under ett aktuellt år sedan 1987. Till skillnad mot dödsorsaksregistret finns här också information om personer som inte är folkbokförda i Sverige men som vårdats vid svenskt sjukhus. statistikdatabasen.scb.se Statistiska centralbyrån SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik Befolkning arbetsmarknad export import BNP och … Socialstyrelsens statistiska databas med uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården.

I statistikdatabasen för cancer kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. på ålder och kön. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS).

22 feb 2016 I denna lägesrapport redovisar Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom individ- och 9. www.statistikdatabasen.scb.se. Statistiska 

>> Statistikdatabasen >> Socialtjänst >> Statistik om ekonomiskt bistånd >> Statistik från Socialstyrelsen, äldre tabeller uppdateras ej >> Biståndshushåll och utgivet ekonomiskt bistånd (socialbidrag) efter region, hushållstyp och född i Sverige/utrikes (samt flyktingar). År 1998 - 2011 >> Statistikdatabasen >> Levnadsförhållanden >> Jämställdhetsstatistik >> 5. Jämställd hälsa >> Tabell 5.39 - Personer med insats enligt LSS efter insatstyp den 1 oktober. År 2018 - 2019 1 Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd.

Socialstyrelsen publicerar idag officiell statistik om operationer i öppen respektive sluten vård i Sverige 2018.[1] (https://www.socialstyrelsen.se/statistik-o

Statistikdatabasen socialstyrelsen

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00 Fler kontaktvägar I statistikdatabasen om läkemedel kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Beställa anpassad statistik Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov .

Statistikdatabasen socialstyrelsen

RU etc. Officiell statistik. Statistikdatabasen. Vissa indikatorer. statistikdatabas för egna tabelluttag - Statistikdatabasen innehåller officiell Socialstyrelsens statistiksidor - Statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och  Statistikdatabasen.
Patrizia projekt 600 gmbh

Statistikdatabasen socialstyrelsen

Socialstyrelsen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom hälso-  Studenterna fick då i uppgift att använda Socialstyrelsens statistikdatabas för att undersöka hur nationella screeningprogram påverkar incidens  av L Graae · 2017 · Citerat av 1 — Statistikdatabasen - Socialstyrelsen. • Läkemedelsstatistik – E-Hälsomyndigheten. • Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) - Läkemedelsverket (TLV). Källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen SOCIALSTYRELSEN. 2016-10-25 www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel.

Statistiken visar socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS) Socialstyrelsens statistikdatabaser Statistik om aborter, cancer, DRG, dödsorsaker, förlossningar, hjärtinfarkter, missbruk, operationer m.m. De tjänster och produkter som påverkas omedelbart är statistikbeställningar och statistikdatabasen för läkemedel.
Roger billerey-mosier

källkritisk mall
fp-triglycerider provtagning
skånepartiet 90 2
exempel personligt brev kundtjänstmedarbetare
hur börjar man en inledning
öppettider nordstan systembolaget
ingrid ylva sahlin

Socialstyrelsen förvaltar hälsodataregister med uppgifter om hälsa och sociala I Socialstyrelsens statistikdatabas kan du testa hur ditt urval och utfall ser ut:.

12 Diagram 3. Vårdtid i dagar, slutenvård, 1997-2011 Källa: Socialstyrelsen Diagram 4. Antal patienter i slutenvård, samtliga diagnoser, 1998-2011 • Statistikdatabasen - Socialstyrelsen • Läkemedelsstatistik – E-Hälsomyndigheten • Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) - Läkemedelsverket (TLV) • Fass.se Utöver statistik från nationella databaser har även kunskap om reduceringsgrad för olika klasser 109Socialstyrelsen, Statistikdatabasen för läkemedel, Användningen av central stimulantia,Utvecklingen regionalt och i riket, 2015. 110 Socialstyrelsen, Fortsatt ökning av adhd-läkemedel , 2017 . Källa: Socialstyrelsen, bearbetat av Folkhälsomyndigheten. Metod.

TBI is the most common cause of neurological disability and has often a major impact on life for the affected persons and their family members. According to Swedish hospital data, approximately 10 000 cases are treated in inpatient care and 20 000 in outpatient care every year. Approximately 50% of TBI patients are 65 years or older.

• Läkemedelsstatistik – E-Hälsomyndigheten.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS). Statistiken visar bland annat dödsorsaker fördelat på ålder och kön och  Statistiken visar bland annat antalet patienter som vårdats, fördelat på sjukdomsgrupper, ålder och kön. För den här statistiken ansvarar: Socialstyrelsen (SoS).